ปฏิทินออนไลน์ Google Calendar

โพสต์2 พ.ย. 2560 20:48โดยสุพจน์ ชัยชนะ
Google Calendar Google calendar เป็นปฏิทินออนไลน์ของ Google หลายคนอาจจะเคยใช้ปฏิทินของ Microsoft Outlook มาบ้าง ซึ่งอาจจะรู้สึกชอบในโปรแกรมปฏิทินของ Microsoft Outlook หากคุณลองใช้โปรแกรม Google Calendar คุณจะชอบและหันมาใช้โปรแกรม Google Calendar เนื่องเพราะใช้งานง่ายและสามารถแจ้งการนัดหมาย สามารถแชร์ปฏิทินรวมกับผู้อื่น นอกจากนี้ยังกำหนดสิทธิ์ในการใช้งานปฏิทินได้หลายหลายรูปแบบ ดังนั้น Google calendar จึงเหมาะกับการนำมาใช้เพื่อช่วยบริหารจัดการเวลาให้กับองค์กรหรือทีมงานที่ต้องทำงานร่วมกันได้เป็นอย่างดี
ประโยชน์และความสามารถของ Google Calendar
1. กิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งการนัดหมายการประชุมของเรา สามารถแบ่งปันเพื่อแสดงให้ผู้ร่วมงาน สมาชิกในครอบครัว และเพื่อนๆ ดูปฏิทินของเรา และดูตารางเวลาที่บุคคลอื่นแบ่งปันกับเรา เมื่อเราทราบว่าคนอื่นว่างหรือไม่ว่าง การกำหนดแผนงานต่างๆ ก็กลายเป็นเรื่องง่าย
2. สามารถทำให้ข้อมูลตรงกับปฏิทินภายในโทรศัพท์มือถือ หรือ Google ปฏิทิน สำหรับมือถือ ซึ่งออกแบบขึ้นสำหรับหน้าจอขนาดเล็กโดยเฉพาะ เพื่อเข้าถึงปฏิทินของเราขณะที่ไม่ได้อยู่หน้าคอมพิวเตอร์
3. มีเครื่องมือช่วยเตือนความจำที่ปรับแต่งได้ จะช่วยให้เราไม่พลาดกิจกรรมในตารางเวลา ซึ่งเราสามารถเลือกรับการแจ้งทางอีเมล์หรือรับข้อความทางโทรศัพท์มือถือของเราได้
4. สามารถส่งคำเชิญและติดตามการตอบรับคำเชิญจากบุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมในปฏิทินของเรา ผู้เข้าร่วมจะสามารถตอบรับคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางอีเมลหรือผ่าน Google ปฏิทิน
5. ข้อมูลของ Google Calendar สามารถเข้าถึงปฏิทินของคุณได้ในทุกรูปแบบและทุกเวลาที่ต้องการ ด้วยการทำให้ข้อมูลกิจกรรมตรงกับ Microsoft Outlook, Apple iCal และ Mozilla Sunbird ทำให้ข้อมูลตรงกับแอปพลิเคชันในเดสก์ท็อป
6. โปรแกรมสามารถทำงานแบบออฟไลน์ได้ ทำให้เราทราบกำหนดการของเราได้ตลอดเวลา แม้ขณะที่ไม่สามารถใช้อินเทอร์เน็ต คุณสามารถใช้ เพื่อดูปฏิทินฉบับอ่านอย่างเดียวได้ ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหน
7. ทั้งหมดนี้ให้บริการฟรี

การใช้งานโปรแกรม Google Calendar

การเข้าใช้งานครั้งแรก
ส่วนประกอบต่าง ๆ ของ Google Calendar
การตั้งค่าก่อนใช้งาน
มุมมองในปฏิทิน
การแสดงปฏิทินเดือนอื่น ๆ
การเพิ่มปฏิทินวันหยุดของไทยในปฏิทินของเรา
การสร้างงานในปฏิทินมุมมองเดือน
การแก้ไขงานในปฏิทิน
ระบุงาน ให้เป็นงานที่เสร็จแล้ว
การกำหนดซ่อนหรือแสดงงานในปฏิทิน

การสร้างกิจกรรมแบบรวดเร็ว
การสร้างกิจกรรมในปฏิทินแบบละเอียด
เชิญผู้เข้าร่วมกิจกรรม
คำเชิญที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การเปลี่ยนแปลงวันที่ของกิจกรรม
การตอบการนัดหมายกิจกรรม
การลบกิจกรรม
การสร้างกิจกรรมที่เกิดซ้ำทุกเดือน
การลบกิจกรรมที่เกิดซ้ำ
การดูงานและกิจกรรมทั้งหมด
การใช้ปฏิทินร่วมกัน
การสร้างปฏิทินใหม่
การกำหนดแจ้งเตือนสำหรับปฏิทิน
การสร้างกิจกรรมในปฏิทินใหม่
การลบปฏิทิน
คีย์ลัดสำหรับ Google Calendar
การเลือกคุณลักษณะพิเศษเพิ่มในปฏิทิน
การพิมพ์ปฏิทินออกทางเครื่อมพิมพ์
การบันทึกปฏิทินเป็นไฟล์เอกสาร PDF
Comments