สร้างเว็บไซต์ของเราเองไว้บนอินเตอร์เน็ตได้ง่าย ๆด้วย Google Site

โพสต์2 พ.ย. 2560 20:40โดยสุพจน์ ชัยชนะ


Google Site
เราสามารถสร้างเว็บไซต์ของเราเองไว้บนอินเตอร์เน็ตได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องจ่ายเงินค่าเช่าพื้นที่เก็บเว็บไซต์ของเราให้กับเจ้าของเซิร์ฟเวอร์อีกต่อไป แต่ก่อนที่เราจะสร้างเว็บไซต์บน Google เราต้องสมัครเข้าใช้ Google ก่อน ซึ่งในบทความนี้จะไม่กล่าวถึง ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์บน Google Site มีดังนี้

การสร้างไซต์
สร้างเอกสารเว็บเพจหน้าหลัก
ส่วนประกอบต่าง ๆ ในหน้าแก้ไขหน้าเว็บ
การสร้างเว็บเพจหน้าใหม่
การตั้งค่าหน้าเว็บเพจ
การลบเว็บเพจออกจากไซต์ของเรา
การสร้างการเชื่อมโยงกับเว็บเพจที่เราสร้างขึ้นเอง
การสร้างการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ที่แหล่งอื่น
การแทรกรูปภาพในเว็บเพจ
แถบคุณสมบัติรูปภาพ
การแทรกตาราง
การแก้ไขตาราง
การจัดวางรูปแบบ
การสร้างสารบัญในหน้าเว็บเพจ
Comments