ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน

ช่องทางการร้องทุกข์ / ร้องเรียน

1. ร้องทุกข์/ร้องเรียน ด้วยตนเอง ที่ทำการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ถนนจุน-ปง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
2. ร้องทุกข์/ร้องเรียนทางจดหมาย ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 ถนนจุน-ปง ต.จุน อ.จุน จ.พะเยา 56150
3. ทางโทรศัพท์ 054-421151 ต่อ 30
4. ช่องทาง E-mail : [email protected]
5. ร้องเรียนออนไลน์ ได้ที่เวบไซต์  http://nitikorn.phayao2.go.th > เมนู ร้องทุกข์/ร้องเรียน

ช่องทางร้องทุกข์/ร้องเรียน ‎(ช่องทางร้องเรียนออนไลน์)‎