ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์14 ก.พ. 2564 19:23โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 14 ก.พ. 2564 22:45 ]
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVORLwe_Y_PN58h6aAWFztQ4eSZwZpDOQJiKCBM2dr-L-F6Q/viewform?fbzx=-6667660786633860589
สนง.ก.ค.ศ. ขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วย QR-Code จากเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน รวมถึงผู้รับบริการและประชาชน ในการนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงขอให้สถานศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียน ได้แจ้งให้บุคลกรในสถานศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวต่อไป


  • ศึกษา (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

    ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการทำแบบรับฟังความคิดเห็น
    1. (ร่าง) ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา http://bit.ly/3aubWVa
    2. คำอธิบายและตัวอย่างพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม http://bit.ly/3jjFzMW

https://lh3.google.com/u/0/d/1Ie87JfHp5kO6lpUCRk9ixrg4jSIHHlAJ
Comments