ที่ พย 0017.5/ว1314 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ศาลากลางจังหวัดพะเยา เรื่อง การกำชับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายและโปร่งใส

โพสต์6 พ.ย. 2560 01:54โดยสุพจน์ ชัยชนะ


Comments