โรงเรียนบ้านน้ำมิน ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา
โรงเรียนบ้านคะแนง ต.แม่ลาว อ.เชียงคำ จังหวัดพะเยา