การประชุมพิจารณาคุณสมบัติ

โพสต์25 ธ.ค. 2560 19:47โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 25 ธ.ค. 2560 19:50 ]
     การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายชื่อ พิจารณาคุณสมบัติ และกลั่นกรองความดีความชอบ เพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย 
และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเวียงลอ สพป.พะเยาเขต 2

Comments