แนววินิจฉัยของ ก.ค.ศ. เกี่ยวกับการตีความปัญหาข้อกฎหมาย การอุทรณ์และร้องทุกข์ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โพสต์2 พ.ย. 2560 03:28โดยสุพจน์ ชัยชนะ
 https://drive.google.com/file/d/0Bwje9ZFv3S-eSVVfZkxpV0gyenM/view?usp=sharing
Comments