OBEC Content Center คืออะไร ? โปรแกรมแผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

โพสต์3 มิ.ย. 2561 22:20โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 3 มิ.ย. 2561 22:34 ]
http://contentcenter.obec.go.th

OBEC Content Center คืออะไร ?
โปรแกรมแผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ http://contentcenter.obec.go.th
OBEC Content Center
เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา

ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ

iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป
Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป
Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป


ดาวน์โหลดฟรี แอพเดียวครบสื่อการเรียนการสอน จาก สพฐ.

24/01/2016
2485

OBEC Content Center

แอพเดียวครบ! สร้าง เก็บ ใช้งาน เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์สะดวก ง่าย ใช้ได้จริง ดาวน์โหลดฟรีได้เลย!

เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ

โปรแกรมแผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ OBEC Content Center

ดาวน์โหลด http://contentcenter.obec.go.th/m/

ที่มา : http://contentcenter.obec.go.th/m/
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Office of The Basic Education Commission

Comments