รวมโปรแกรมพ้นทุกข์

โพสต์2 พ.ย. 2560 20:35โดยสุพจน์ ชัยชนะ   [ อัปเดต 2 พ.ย. 2560 20:50 ]
รวมโปรแกรมพ้นทุกข์


เมื่อตอนเช้าเคล้าชื่นระรื่นรส 
พอสายหมดลมลับลงดับขันธ์ 
เมื่อตอนสายได้สนุกสุดสุขครัน 
พอบ่ายพลันชีวาตม์ลงขาดรอน 
เมื่อตอนบ่ายรายล้อมพร้อมหน้าญาติ 
พอเย็นขาดชีวาลงคาหมอน 
เมื่อตอนเย็นเล่นสนุกไม่ทุกข์ร้อน 
พอค่ำมรณ์ม้วยมิดอนิจจัง
----------------------
รวมคำสอนของหลวงพ่อกิตติวุฑโฒ ภิกขุ
รวมคำสอนของหลวงพ่อกิตติศักดิ์ กิตติสาโร
รวมคำสอนของหลวงปู่ขาว อนาลโย 2 ธ.ค. 2555
รวมคำสอนของหลวงพ่อจวน กุลเชฏโฐ 23 ธ.ค. 2555
รวมคำสอนของหลวงพ่อชา สุภัทโท
รวมคำสอนของหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
รวมคำสอนของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร 4 ธ.ค. 2555
รวมคำสอนของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
รวมคำสอนของหลวงพ่อปัญญา นันทภิกขุ
รวมคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำ
รวมคำสอนของหลวงตาแพร เยื่อไม้
รวมคำสอนของพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ. ปยุตโต
รวมคำสอนของหลวงปู่ลี กุสลธโร 5 ธ.ค. 2555
รวมคำสอนของหลวงปู่สิม พุทธาจาโจ 12 ธ.ค. 2555
รวมคำสอนของหลวงพ่อสำราญ ธมฺมธุโร(หลวงพ่อกล้วย) 4 ธ.ค. 2555
รวมคำสอนของหลวงพ่อสมภพ โชติปัญโญ
รวมคำสอนของพระมหาวุฒิชัย (ว.วชิรเมธี)
รวมคำสอนของหลวงปู่แหวน สุจิณโณ 5 ธ.ค. 2555


กฏแห่งกรรมโดย ท. เลียงพิบูลย์
ลีลากรรมสตรีสมัยพุทธกาล
เพลงสวดมนต์แปล
รายชื่อ พระอริยสงฆ์สายหลวงปู่มั่นที่หลวงตามหาบัวรับรอง
Comments