งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สพป. พะเยา เขต 2


1. ข้อมูล Admin

2. รหัสกลุ่มโรงเรียน

ลำดับชื่อกลุ่มโรงเรียนUsernamePasswordจำนวนโรงเรียน
1จุน 1gsppv33z2s209Z5U3713
2จุน 2gsppv33z2s211YENRD11
3เชียงคำ 1gsppv33z2s22SSDZJA18
4เชียงคำ 2gsppv33z2s23RS5MRS19
5เชียงม่วนgsppv33z2s24Y2A54D13
6ปง 1gsppv33z2s25PVCASJ23
7ปง 2gsppv33z2s26TB1UEP19
8ภูซางgsppv33z2s271XHYRX19
9ไตรศึกษาgsppv33z2s28MSCZ3G10

3. ขั้นตอนการดำเนินการ


4. ปัญหา/ข้อเสนอแนะ


https://docs.google.com/document/d/1m-YeKrDLUl8SVVY5M2mxQ0MsbdYN5LcuuhtIqE82_fk/edit?usp=sharing
แบบสำรวจข้อมูล Admin

ข้อมูล Admin งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561 สพป.พะเยา เขต 2Comments