07/11/2560 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

โพสต์8 พ.ย. 2560 23:31โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 00:21 ]
(7 พ.ย. 60) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดย นางสาวอังคณา เหว่าวิทย์ , นางสาวอริศรา ตระกูลวารีสุข และนายศรัณย์ภพ ไชยจำเริญ ผู้แทนจากสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดพะเยา เข้าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ตามกรอบการประเมินใน 5 ดัชนี ได้แก่ 
1. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
2. ดัชนีความพร้อมรับผิด 
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
4.ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
5.ดัชนีคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน โดยมีนายเสมอ วงค์พุฒ รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 พร้อมด้วย นายสมรักษ์ วงศ์ชัย รอง ผอ.สพป.พะเยาเขต 2 ข้าราชการ ลูกจ้าง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมต้อนรับ และทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้วย
ทางกลุ่มงานวินัยและนิติการโดย จ.ส.ท.สุพจน์ ชัยชนะ เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 ในครั้งนี้ด้วย.
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
Comments