13/11/60

โพสต์13 พ.ย. 2560 18:49โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 15 พ.ย. 2560 17:59 ]

   วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น.  กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2560 ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget
Comments