15/11/60

โพสต์15 พ.ย. 2560 18:01โดยNitikorn phayao2

              วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาเขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 11/2560 ณ ห้องประชุม สกสค. ชั้น 2 สำนักงาน สกสค. จังหวัดพะเยา

Comments