ประกาศ

ประกาศ สพฐ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560

โพสต์10 พ.ย. 2560 00:29โดยNitikorn phayao2   [ อัปเดต 10 พ.ย. 2560 00:30 ]

ประกาศ สพฐ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560

เรียน: ผู้เกี่ยวข้อง
เรื่อง: ประกาศ สพฐ.เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา และการเลือกประธานกรรมการและคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศ ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

1-1 of 1