ทำเนียบบุคลากร

นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2


จ่าสิบโท สุพจน์ ชัยชนะ
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
Tel. 096-698-7451
Email : suphot@phayao2.go.th, [email protected]
นางขวัญดาว ไชยมงคล
นิติกร ชำนาญการ
Tel. 088-778-5047