ติดต่อเรา

กลุ่มกฎหมายและคดี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 (สพป.พย.2)
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ถนนจุน - ปง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
โทรศัพท์ 054-421151 ต่อ 30

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


Comments